NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR
Petak, 21 Srpanj 2017 11:41

 

 

Objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly).

Slobodni poslovni prostori: PP18 (36,19m2), PP1 (880,33m2)

 

Obrasci za prijavu:

 

Ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu:

 

 • dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra)
 • skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
 • izjavu da ukoliko njegova ponuda za zakup bude prihvaćena, da će u rokovima iskazanim u ponudi za zakup započeti s obavljanjem djelatnosti i provesti nova zapošljavanja (na propisanom obrascu)
 • dokaz o osiguranju sredstava za početak proizvodnje (za Proizvodni centar)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 • potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru (ne starija od 30 dana – 2. kat, ured br. 27)
 • potvrda o broju zaposlenih – HZMO (ne starija od 30 dana)
 • preslika tiskanice M-1P (prijava o početku osiguranja radnika)
 • BON- 2 (ne stariji od 30 dana)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (na propisanom obrascu)
 • JOOPD obrazac za zadnju isplaćenu plaću