NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR
Ponedjeljak, 07 Kolovoz 2017 11:41

 

 

Objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly).

 

Slobodne proizvodne hale: PP4 (1416,34 m2), PP7 (784 m2), PP10 (302,88 m2)

 Slobodni poslovni prostori: PP17 (36,34 m2), PP18 (36,19 m2), PP20 (38,62 m2)