Novosti

Vizija, misija, ciljevi

 • Vizija

  Vizija Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar je povećati konkurentnost sektora malog i srednjeg poduzetništva na području grada Vukovara i VSŽ, primjenom novih tehnologija i komercijalizacijom inovacija i time utjecati na kreiranje održivih radnih mjesta.

 • misija

  Misija Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije i u smanjenju nezaposlenosti u regiji.

 • Strateški ciljevi Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar su:

  - Povećati zaposlenost kroz stvaranje “spin-off” i inovativnih “start-up” poduzeća;
  - smanjiti potrebno vrijeme za osnivanje i rast poduzeća i učiniti ove procese troškovno efikasnijim;
  - povećati broj poduzeća koja opstaju na tržištu;
  - povećati aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacije poslovnog sektora;
  - povećati izvoz visoko-tehnoloških proizvoda i internacionalizaciju poslovanja;
  - poticanje veće i efikasnije suradnje između poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora;
  - razviti ljudski kapital i vještine;
  - privući domaće i strane investicije.

Izdvojene novosti

 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 9 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i osam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g, 8. veljače 2019. g. i 6. rujna 2019. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 8 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i sedam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g. i 8. veljače 2019. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 7 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i šest dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018.g., 26. listopada 2018.g. i 21. prosinca 2018. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 6 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i pet dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g. i 26. listopada 2018. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 5 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i četiri dopune natječaja objavljene 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g. i 17. kolovoza 2018. godine.
 • Testival 2018

  U zgradi Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar, u petak 7. rujna od 18 sati i u subotu 8. rujna od 8 sati održati će se dvodnevni događaj po imenu Testival 2018 koji okuplja programere i sve zainetresirane sudionike koji nešto žele naučiti o programiranju i testiranju softvera. Testival je događaj tj. mjesto za međusobno upoznavanje i razgovor o testiranju softvera. Konferencija je kombinacija nekonferencijskog formata, gdje sudionici odabiru teme od interesa.

Kontaktirajte nas

Kontakt podaci

Tko smo Naziv : Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar Adresa : Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar - HR
Kontakt telefoni Telefon : +385 (0) 32 456 576 Mobitel : +385(0) 98 974 1524
Email adresa Kontakt email : info@bic-vukovar.hr
WWW Glavna stranica : http://bic-vukovar.hr/ Poduzetnički inkubator : http://bic-vukovar.hr/ink/

Kontakt forma

13+11=