Novosti

Vizija, misija, ciljevi

 • Vizija

  Vizija Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar je povećati konkurentnost sektora malog i srednjeg poduzetništva na području grada Vukovara i VSŽ, primjenom novih tehnologija i komercijalizacijom inovacija i time utjecati na kreiranje održivih radnih mjesta.

 • misija

  Misija Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije i u smanjenju nezaposlenosti u regiji.

 • Strateški ciljevi Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar su:

  - Povećati zaposlenost kroz stvaranje “spin-off” i inovativnih “start-up” poduzeća;
  - smanjiti potrebno vrijeme za osnivanje i rast poduzeća i učiniti ove procese troškovno efikasnijim;
  - povećati broj poduzeća koja opstaju na tržištu;
  - povećati aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacije poslovnog sektora;
  - povećati izvoz visoko-tehnoloških proizvoda i internacionalizaciju poslovanja;
  - poticanje veće i efikasnije suradnje između poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora;
  - razviti ljudski kapital i vještine;
  - privući domaće i strane investicije.

Izdvojene novosti

Kontaktirajte nas

Kontakt podaci

Tko smo Naziv : Poslovno-inovacijski centar BIC-Vukovar Adresa : Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar - HR
Kontakt telefoni Mobitel: : +385 (0) 99 467 1779 Mobitel : +385 (0) 98 281 873
Email adresa Kontakt email : vgz@vgz.hr 
WWW Glavna stranica : http://bic-vukovar.hr/ Poduzetnički inkubator : http://bic-vukovar.hr/ink/

Kontakt forma

14+12=