Javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar
Friday, 01 April 2016 20:15

 

Dana 02.travnja 2016. godine objavljuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar – BIC. Javni poziv te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama: www.vura.hr, www.bic-vukovar.hr i www.vukovar.hr.

Svim poduzetnicima, odnosno korisnicima (stanarima) koji sklope Ugovor o subvencioniranom korištenju poslovnog prostora, osim subvencioniranog korištenja poslovnog prostora, omogućeno je i korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Poduzetničkog inkubatora. U osnovnu cijenu subvencioniranog korištenja poslovnog prostora uključeno je i korištenje zajedničkih prostorija, usluge poslovnog savjetovanja, edukacije i marketinško predstavljanje na internet stranici Inkubatora, te ostale usluge sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar.

 U okviru Poduzetničkog inkubatora potencijalnim stanarima nudi se pred – inkubacijski prostor, inkubacijski prostor, virtualni inkubator te usluga coworkinga. Za vrijeme pred – inkubacije stanari ne plaćaju najam prostora  dok su u inkubacijskom razdoblju cijene najma prikazane u tablici:

Godina               

% subvencije

Cijena zakupa (kn/m²)

1.godina-prvih  6 mjeseci

100 %

0

1.godina-drugih 6 mjeseci

75 %

3

2. godina

50 %

6

3. godina

25 %

9

4. godina (puna tržišna cijena)

0%

12


Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje dopuštene djelatnosti pod uvjetom da zadovoljavaju propisane kriterije:

- kandidat za pred-inkubaciju treba biti isključivo fizička osoba koja  nema registriran poslovni subjekt i  ima inovativnu poslovnu ideju
- kandidat za inkubaciju treba biti poslovni subjekt koji ima status poduzetnika početnika i/ili inovatora, sjedište na području grada Vukovara/osnovanu poslovnu jedinicu sa sjedištem na području grada Vukovara, da obavlja jednu ili više sljedećih djelatnosti:
- djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja,
- usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i slično,
- proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje,
- ostale uslužne djelatnosti,
- pakiranje proizvoda.


Prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se do 22.04.2016.godine, na adresu: Poduzetnički inkubator Vukovar, Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda.


DOKUMENTACIJA: