Novosti

Vision, Mission, Goals

 • Vision

  It is the vision of the Business Innovation Centre BIC-Vukovar to increase competitiveness in small and medium businesses in the area of the City of Vukovar and VS County with the use of new technologies and the commercialization of innovations and thereby impact the creation of sustainable jobs.

 • Mission

  The mission of the Business Innovation Centre BIC-Vukovar is to support the development of small and medium businesses by providing business space and providing business and other services in the most critical stages of company development and thus participate in the economic development of the City of Vukovar and the Vukovar-Syrmian County and in the reduction of unemployment in the region.

 • Goals

  - Increase employment by creating spin-off and innovational start-up companies;
  - Reduce the time needed to found and grow a company and make these process more cost-efficient;
  - Increase the number of companies remaining in the market;
  - Increase research, development and innovation activities in the business sector;
  - Increase exports of high tech products and business internationalisation;
  - Incentivize broader and more effective co-operation between the business and academic research sectors;
  - Develop human capital and skills;
  - Attract domestic and foreign investments. .

Featured news

 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 9 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  There is no translation available.

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i osam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g, 8. veljače 2019. g. i 6. rujna 2019. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 8 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  There is no translation available.

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i sedam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g. i 8. veljače 2019. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 7 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  There is no translation available.

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i šest dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018.g., 26. listopada 2018.g. i 21. prosinca 2018. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 6 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  There is no translation available.

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i pet dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g. i 26. listopada 2018. godine.
 • DOPUNA NATJEČAJA BR. 5 ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U BIC-VUKOVAR

  There is no translation available.

  Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i četiri dopune natječaja objavljene 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g. i 17. kolovoza 2018. godine.
 • Testival 2018

  There is no translation available.

  U zgradi Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar, u petak 7. rujna od 18 sati i u subotu 8. rujna od 8 sati održati će se dvodnevni događaj po imenu Testival 2018 koji okuplja programere i sve zainetresirane sudionike koji nešto žele naučiti o programiranju i testiranju softvera. Testival je događaj tj. mjesto za međusobno upoznavanje i razgovor o testiranju softvera. Konferencija je kombinacija nekonferencijskog formata, gdje sudionici odabiru teme od interesa.

Kontaktirajte nas

Contact data

Who we are Name : Poslovno inovacijski centar BIC-Vukovar Address : Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar - HR
Contact phone Phone : +385 (0)32 637 122 Fax : +385(0)32 637 123
Email address Contact email : info@bic-vukovar.hr
WWW Main web: http://bic-vukovar.hr/

Contact form

7+12=